Arber Zaimi

Posts Tagged ‘Kavafis’

Che fece… il gran rifiuto

In Përkthime, Vjersha on 28 Shkurt, 2012 at 13:12

Disa njerëzve u vjen dita

kur duhet me e shpall një Po të madhe

apo një Jo të madhe. Menjëherë duket kush e ka një Po

gati me vete; dhe ndërsa e thotë,

 

ngjitet prej lavdisë në lavdi, i fortë në bindje.

Ai që mohon nuk pendohet. Në e pyetshin rishtaz,

sërish thotë jo. E prapë kjo jo – kjo jo e drejtë –

s’ka për ta lënë të ngrejë krye asnjëherë.

 

Costantinos Kavafis

Përktheu: A. Zaimi